top of page
Festival Turath Islami Selangor Roman Writing
*200 pendaftaran terawal akan diberikan terjemahan Jilid 1, Bab 1 daripada Kitab Ihya Ulumuddin terbitan IBDE secara percuma.
Inisiatif Buku Darul Ehsan Ilham Sdn Bhd
Menetri Besar Incorporated Sdn Bhd
Media Selangor
Asastizah Selangor
Akademi Turath Islami

Anjuran:

Jata Negerti Selangor Darul Ehsan
logo_masjid_Shah_Alam.png
bottom of page